Πολιτική προστασίας

/Πολιτική προστασίας
Πολιτική προστασίας2020-07-10T10:41:49+00:00

 

Όροι προστασίας δεδομένων

Ορισμός Υπηρεσίας

IN_DIGIT2EU Project είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,( αριθμός έργου: 2018-1-RO01-KA204-049514 ) που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης επιχειρήσεων με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, από την μια πλευρά αξιολογεί την ετοιμότητα για διεθνοποίηση μιας επιχείρησης και από την άλλη, επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πορεία αναβάθμισης των δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες όχι μόνο των στελεχών των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων , αλλά κυρίως μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται με τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις και με το HR.

Δεδομένα Ταυτότητας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται ( όνομα, επίθετο και ηλεκτρονική διεύθυνση) μόνο ως το βαθμό που απαιτείται ώστε να σας σταλεί ο κωδικός για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και να σας χορηγηθεί η βεβαίωση παρακολούθησης.

Ποιος έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες;

Το προσωπικό του Arad Development Center (Ρουμανία), της Danmar Computers LLC (Πολωνία), της Grantxpert Consulting Limited (Κύπρος), της E& D Knowledge Consulting LDA (Πορτογαλία), του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ελλάδα) και του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (Λιθουανία), οι οποίες ομάδες σχεδιάστηκαν για να εργαστούν στο πρόγραμμα IN_DIGIT2EU, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων στους διακομιστές μας ( servers) στην Ελλάδα.

Το αίτημα τους αποθηκεύεται και επεξεργάζεται στον διακομιστή του site: https://indigiterasmus.eu/

Προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.

Πώς προστατεύονται και διασφαλίζονται τα δεδομένα σας ;

Στην Arad Development Center (Ρουμανία), της Danmar Computers LLC (Πολωνία), της Grantxpert Consulting Limited (Κύπρος), της E& D Knowledge Consulting LDA (Πορτογαλία), του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ελλάδα) και του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (Λιθουανία), ,η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί για το έργο IN_DIGIT2EU με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με θέματα τεχνικά του πληροφοριακού συστήματος. Η χρήση των διακομιστών, στους οποίους αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας της Ελλάδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος της βάσης δεδομένων του προγράμματος IN_DIGIT2EU είναι η Simona Haprian του Centrul De Deznoltare Arad ως αρχηγός εταίρος του προγράμματος In_digit2eu.

Αν επιθυμείτε να ρωτήσετε ή να υποβάλλεται αίτημα για κάτι σχετικό με τις

πληροφορίες που έχετε υποβάλει, πηγαίνετε στη διεύθυνση simona.haprian@aradcda.ro

Στην περίπτωση αυτή το αίτημα σας θα σταλεί σε κάποιον υπάλληλο του Centrul De Deznoltare Arad ο οποίος μπορεί να σας απαντήσει.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα τους διακομιστή μας. Αν

επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται, παρακαλούμε στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση simona.haprian@aradcda.ro

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές στην Ελλάδα θα διαγράφονται μετά την πάροδο των πέντε ετών.

Contact Info