Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności2020-07-10T10:41:49+00:00

Polityka prywatności

Warunki ochrony danych osobowych

Definiowanie usług

Projekt IN_DIGIT2EU to Europejski projekt Erasmus+ (numer projektu 2018-1-RO01-KA204-049514), który ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności w zakresie internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zapewnienie narzędzia integrującego, które z jednej strony oceni gotowość firm do internacjonalizacji, a z drugiej umożliwi dostęp do ścieżki edukacyjnej, dzięki której uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Ścieżka ta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb MŚP. W ramach projektu powstanie zintegrowane narzędzie samooceny, które oceni gotowość do internacjonalizacji oraz profesjonalny kurs szkoleniowy i dodatkowe zasoby, które będą dostępne online i będą wspierać rozwój umiejętności w zakresie wdrażania planów internacjonalizacji w przedsiębiorstwach.

Dane identyfikacyjne

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w celu przesłania Państwu hasła do platformy e-learningowej projektu: imię i nazwisko oraz adres e- mail.

Kto ma dostęp do dostarczonych informacji?

Partnerzy wyznaczeni do pracy nad projektem, tj. Centrul De Deznoltare Arad , E&D Knowledge Consulting, GrantXpert Consulting Limited, Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce and Industry, Danmar Computers LLC, Kaunas University of technology mają dostęp do danych, które są gromadzone w bazie danych i na serwerach stron internetowych.

Dane są przechowywane i przetwarzane na serwerze strony internetowej https://indigiterasmus.eu/

Żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Jak Twoje dane są chronione i zabezpieczane?

W organizacjach Centrul De Deznoltare Arad , E&D Knowledge Consulting, GrantXpert Consulting Limited, Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce and Industry, Danmar Computers LLC, Kaunas University of technology, dane z nazwą użytkownika i hasłem są dostępne dla osób wyznaczonych do pracy przy projekcie IN_DIGIT2EU, a także dla pracowników odpowiedzialnych za aspekty techniczne związane z IT. Działanie serwerów, które zawierają dane osobowe jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w Grecji.

Ochrona danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za bazę danych IN_DIGI2EU jest Simona Haprian z Centrul De Deznoltare Arad, organizacja ta jest koordynatorem projektu IN_DIGI2EU

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz poprosić o informacje, które podałeś, napisz na adres: simona.haprian@aradcda.ro

Twoja prośba zostanie przesłana do pracownika Centrul De Deznoltare Arad, który udzieli Ci niezbędnych informacji.

Dostęp do Państwa danych osobowych

Nie masz bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na naszym serwerze. Jeśli chcesz zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe, albo dowiedzieć się, jakie dane osobowe o Tobie zostały zapisane, wyślij e-mail na adres simona.haprian@aradcda.ro

Jak długo zapisywane są Państwa dane?

Wszystkie otrzymane dane osobowe są przechowywane na serwerach w Grecji, zostaną one usunięte po upływie pięciu lat.

Contact Info